30 GODINA VAŠEG POVERENJA

Morahalom / Segedin

Gradić Morahalom udaljen je oko 20 kilometara od Segedina. Sva popularnost ovog mesta zasniva se na banji Eržebet, koja je i najveća turistička atrakcija. Banja ima 22 otvorena i zatvorena bazena, saune, tobogane… Banja u Marahalomu kombinuje medicinske i rekreativne sadržaje. Lekoviti bazeni banje puni se vodom sa dubine od 660 metara i imaju temperaturu od oko 39 stepeni. Banja nudi mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za gastronomiju i mađarske specijalitete brine se cvekla koja je deo banje. Segedin je elegantan grad kafića i jedan od centara secesije, boravak na obalama Tise je zadovoljstvo, a istraživanje turističkih atrakcija oko Segedina pravo zadovoljstvo. Tržni centar ARКAD ima veliki izbor artikala, ali ga ne treba posmatrati samo kao mesto za kupovinu. Ovaj tržni centar u Segedinu je mesto odmora i zabave, posebno za decu, ali i mesto kulture, jer je mesto koje ide u korak sa vremenom.

Organizovan polazak iz Subotice!

madjarska slike
madjarska slike1
madjarska slike2
madjarska slike3
madjarska slike4
madjarska slike5
madjarska slike6
previous arrow
next arrow
madjarska slike
madjarska slike1
madjarska slike2
madjarska slike3
madjarska slike4
madjarska slike5
madjarska slike6
previous arrow
next arrow

PROGRAM PUTOVANJA: 

1.DAN 
Polazak iz Sombora u 07:00 sati sa stajališta ispred Sokolskog doma i iz Apatina (minimum 15 putnika). Vožnja preko Bajmoka i Subotice ka Morahalomu i Segedinu sa usputnim zadržavanjem na graničnom prelazu. Putnici koji idu u banju Eržebet (Morahalom) putuju do banjskog kompleksa (sadržaji: kupanje u otvorenim i zatvorenim bazenima, đakuzi bazenima, korišćenje saune, sobe za odmor…u sklopu kompleksa
nalazi se čarda gde je moguć ručak). Boravak u banji do 17:30 sati. Putnici koji idu u Segedin nastavljaju put do tržnog centra Arkad. Slobodno vreme za šoping i ostale aktivnosti do 17:00 sati. Povratak u Sombor u kasnim večernjim satima na mesto polaska.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:*Prevoz autobusom (klima, audio i video oprema) na relaciji prema programu; *Troškove organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: *Međunarodno putno osiguranje Generali; *Doplatu za celodnevno korišćenje termalnih bazena u banji Morahalom-plaća se na licu mesta 10 eura, za decu 3 do 5 godina cena ulaznice je 4 eura, za decu do 3 godine ulaz je besplatan; *Individualne troškove i druge nepomenute usluge.

PRILIKOM REZERVACIJE ARANŽMANA OPREDELITI SE ZA ODREDIŠTE!
Morahalom-banja Eržebet www.erzsebetfurdo.morahalom.hu
Tržni centar ARKAD www.arkadszeged.hu

NAPOMENE:Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu
realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao
i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije “Euro-line Pekez”. Aranžman je rađen na bazi minimum 45
putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja
zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 27.09.2022. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Euro-line Pekez” usaglašeni sa standardima YUTA.

USLOVI PLAĆANJA:500,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred polazak.