30 GODINA VAŠEG POVERENJA

KRAKOV

14.03 – 18.03.2024.

Krakov, čiji se stari deo grada još naziva i „Severna Firenca“ nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Ovaj grad kraljeva, naučnika i umetnika danas nije više prestonica Poljske, ali je i dalje iz mnogo razloga ekonomski, naučni i turistički centar ove države. Smešten je na obalama reke Visle i svojim velelepnim dvorcem na brdu Vavel i najvećim evropskim srednjovekovnim trgom Rynek oduševljava mnogobrojne posetioce. Na glavnom trgu, pored ogromne srednjevekovne tržnice Sukienice, videćete poznatu Baziliku Sv. Marije sa dva tornja nejednake visine, o kojoj ćete čuti zanimljivu legendu, zatim crkvu Sv. Adalberta, kao i poznatu Florijansku kapiju. Jevrejska četvrt Krakova, Kazimierz danas je turistička atrakcija, a sve do 18. veka bila je i zaseban grad u kojem je sve do holokausta živeo veliki broj Jevreja. Ne propustite da uživanje u mnogobrojnim lepotama ovog fantastičnog grada začinite i čašicom pića „zubrowka“, čuvene votke sa aromatičnim travama.

KRAKOV 1
KRAKOV 1
KRAKOV 2
KRAKOV 2
KRAKOV 3
KRAKOV 3
KRAKOV 4
KRAKOV 4
KRAKOV 5
KRAKOV 5
previous arrow
next arrow

PROGRAM PUTOVANJA:

1. DAN (četvrtak, 14.03.2024.): SOMBOR- BAČKA TOPOLA-SUBOTICA.

Polazak iz Sombora oko 17:00 sati (parking FK „Radnički“). Vožnja preko Bačke Topole, Subotice, Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2. DAN (petak, 15.03.2024.): KRAKOV.

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa vodičem (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel, Katedrala, Renesansni dvorac (smatra se najlepšim severno od Italije), Glavni trg (najveći srednjovekovni trg u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), Pijaca, Palata Krzysztofory, Crkva Sv. Ane, Florijanska ulica, Vrata Barbican. Nakon razgledanja, smeštaj u hotel (posle 14:00 sati) i slobodno popodne. Noćenje.

3. DAN (subota, 16.03.2024.): KRAKOV-AUŠVIC/BIRKENAU (fakultativno).

Doručak. Slobodno vreme za samostalno razgledanje grada ili fakultativna poseta nekadašnjem zloglasnom nacističkom koncentracionom logoru Aušvic – Birkenau (današnji spomen-muzej pod zaštitom je UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Predlažemo i šoping u jednom od najboljih šoping centara u Poljskoj – Galeria Krakowska u Krakovu. Noćenje.

4. DAN (nedelja, 17.03.2024.): KRAKOV-VELIČKA (fakultativno).

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari do 09:00 sati. Slobodno vreme ili fakultativni izlet do najstarijeg rudnika soli u Evropi, Velička. Povratak u Krakov. Kraći obilazak Podgoreze – Porguže, nekada mesto jevrejskog geta, koji je pun spomenika posvećenim istoriji holokausta, među kojima su muzej Apoteka ispod orla, kao i umetnička instalacija od metalnih stolica na trgu Heroji geta…  Polazak za Srbiju u popodnevnim satiima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

5. DAN (ponedeljak, 18.03.2024.): SUBOTICA-BAČKA TOPOLA-SOMBOR.

Dolazak  na mesta polaska u ranim jutarnjim satima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 145 EURA 

 

DOPLATE: Doplata za 1/1 sobu je 55 eura (isključivo na upit).

SOPSTVENI PREVOZ: Ne postoji mogućnost umanjenja cene aranžmana za sopstveni prevoz.

 

OPŠTE NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja.Mole se putnici da vode računa o svojim  ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave. Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije „Euro-line Pekez“. Aranžman je rađen na bazi minimum 60 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Kontakt za reklamacije je 069/1053010. Cenovnik br. 1 od 06.12.2023. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije „Euro-line Pekez“ usaglašeni sa standardima YUTA.

NAČIN PLAĆANJA:

– akontacija 30% (plaćanje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate) po osobi, prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred polazak; 

– akontacija 30% (plaćanje u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate) po osobi, ostatak na rate čekovima bez kamate, poslednja rata dospeva najkasnije 20.04.2024. (realizacija 10. ili 20. u mesecu) – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 10 dana pred polazak.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA (obavezna prijava prilikom rezervacije aranžmana, agencija ne garantuje mogućnost naknadne prijave za izlete tokom putovanja):

Aušvic/Birkenau – 25 eura;

Rudnik soli Velička – 35 eura.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvođenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta i poseta je 30 putnika.

OPISI FAKULTATIVNIH IZLETA:

Rudnik soli Velička – oko 700 godina starosti, po dolasku spuštanje stepenicama sa lokalnim vodičem do dubine od 135 metara gde se nalazi i spektakularno podzemno jezero, kraljevska kapela napravljena od soli i koncertna dvorana. U povratku je izlaz specijalnim liftom.

Aušvic/Birkenau – do danas su sačuvani mnogi objekti logora Aušvic. Oni su zvanično pod zaštitom Državnog muzeja Aušvic-Birkenau, osnovanog 1947. godine, koji ima i funkciju istraživačkog centra za proučavanje holokausta. UNESKO je ovaj logor 1979. godine proglasio delom Svetske baštine pod imenom „Aušvic-Birkenau – nemački nacistički koncentracioni logor smrti“.

SMEŠTAJ:  Novotel Kraków City West 4* ili sličan hotel sa 3* ili 4*.

Novotel Kraków City West nudi svojim gostima prostrane, klimatizovane sobe sa besplatnim internetom. Svaka soba ima vlastito kupatilo sa fenom za kosu. U svakoj sobi takođe su dostupni električno kuvalo, sef i frižider. Ujutro je na raspolaganju bogat bife doručak. Restoran hotela Novotel Kraków City West poslužuje poljska i međunarodna jela tokom celog dana. Tu je i lounge bar Novo2, gde možete slušati uživo muziku. Stari grad udaljen je 4 km od hotela.

U CENU ARANŽMANA JE UKLJUČENO: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; 2 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3* ili 4* u Krakovu u 1/2 i 1/2+1 sobama; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana; usluge lokalnih vodiča; panoramsko razgledanje grada; troškovi organizacije putovanja.

U CENU ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO: troškovi fakultativnih izleta i poseta, ulaznice za muzeje i lokalitete; međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 450,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 650,00 dinara (putno osiguranje se preporučuje za putovanje u inostranstvo, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju ili kroz koju prolaze); individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

SMEŠTAJ:  Novotel Kraków City West 4* ili sličan hotel sa 3* ili 4*.

Novotel Kraków City West nudi svojim gostima prostrane, klimatizovane sobe sa besplatnim internetom. Svaka soba ima vlastito kupatilo sa fenom za kosu. U svakoj sobi takođe su dostupni električno kuvalo, sef i frižider. Ujutro je na raspolaganju bogat bife doručak. Restoran hotela Novotel Kraków City West poslužuje poljska i međunarodna jela tokom celog dana. Tu je i lounge bar Novo2, gde možete slušati uživo muziku. Stari grad udaljen je 4 km od hotela.

 

NAPOMENE ZA SMEŠTAJ: Pomoćni ležaj je manji od standardnog-ležaj na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje. Smeštaj treće osobe ili deteta 2-12 godina u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna sa dodatnim pomoćnim ležajem).