30 GODINA VAŠEG POVERENJA

Božićni vašar – Budimpešta

Božićni vašar u Budimpešti je jedan od deset najvećih i najlepših vašara te vrste u Evropi. Ono što je karakteristično za božićni vašar u glavnom gradu Mađarske jeste nacionalna muzika, mađarski folklor kao i raznovrsni specijaliteti mađarske kuhinje. Centar dešavanja je na Trgu Vorosmart koji se nalazi u samom centru grada. Budimpešta je prestonica Republike Mađarske i predstavlja glavni ekonomski, politički, kulturni, saobraćajni, industrijski i trgovački centar zemlje. Grad se razvio ne obe obale reke Dunav i nastao je spajanjem Budima, na desnoj i Pešte, na levoj obali najpoznatije evropske reke. Interesantan je podatak da Dunav na svom toku kroz Evropu protiče kroz četiri glavna grada, čiji nazivi na srpskom jeziku počinju slovom B. Budimpešta je treća prestonica po redu koja se razvila na obalama Dunava, nakon Beča i Bratislave, dok je nizvodno, na njegovim obalama smešten Beograd.

Organizovan polazak iz Subotice!

madjarska slike
madjarska slike1
madjarska slike2
madjarska slike3
madjarska slike4
madjarska slike5
madjarska slike6
previous arrow
next arrow
madjarska slike
madjarska slike1
madjarska slike2
madjarska slike3
madjarska slike4
madjarska slike5
madjarska slike6
previous arrow
next arrow

PROGRAM PUTOVANJA : 

PROGRAM 1: 16.12.2023.

Polazak iz Subotice oko 04:30 sati. Vožnja preko Vrbasa, Kule, Crvenke, Sivca, Kljajićeva, Sombora, Subotice do Budimpešte sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarski bastion, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera…). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za uživanje u Božićnom vašaru i fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

PROGRAM 2: 25.11.2023.

Polazak iz Subotice oko 03:30 sati. Vožnja preko Vrbasa, Subotice do Budimpešte sa usputnim pauzama po potrebi grupe. Po dolasku, sledi obilazak grada (Budimska tvrđava, Citadela, Ribarski bastion, crkva Matije Korvina, Trg Heroja, Parlament, Opera…). Nakon obilaska sledi slobodno vreme za uživanje u Božićnom vašaru i fakultativno: krstarenje Dunavom, ispod prelepih budimpeštanskih mostova. Sastanak putnika oko 20:00 sati i polazak za Srbiju, gde se stiže u kasnim noćnim satima.

 

ARANŽMAN OBUHVATA: prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja; usluge vodiča/pratioca za vreme trajanja aranžmana i razgledanje Budimpešte; troškovi organizacije putovanja.
ARANŽMAN NE OBUHVATA: fakultativa: krstarenje Dunavom – 20 eura (minimalan broj prijavljenih putnika za realizaciju izleta je 30, obavezno prijavljivanje prilikom rezervacije); međunarodno putno osiguranje Generali (osigurana suma 30000 eura sa Covid-19 pokrićem) za osobe starosti do 18 god. 150,00 dinara, za osobe starosti od 18 god. do 70 god. 250,00 dinara; individualni troškovi i ostalo nepomenuto.

NAPOMENE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Preporuka je da putnici poseduju masku u toku putovanja. Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid-19, ili iz drugih objektivnih razloga, može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati. Imajući u vidu specifičnost situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima, koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te da te uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja. Mole se putnici da vode računa o svojim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Organizator putovanja zadržava pravo izmene izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Raspored sedenja u autobusu se određuje po datumu prijave.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije „Euro-line Pekez“.
Aranžman je rađen na bazi minimum 45 putnika. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
Prema zakonu o turizmu, član 79., za jednodnevne izlete (putovanja kraća od 24 sata), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancije putovanja.
Kontakt za reklamacije je 069/1053010.
Cenovnik br. 1 od 22.08.2023.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije „Euro-line Pekez“ usaglašeni sa standardima YUTA.

USLOVI PLAĆANJA: 1.000,00 dinara po osobi prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred polazak.